1. Home
  2. Knowledge Base
  3. stelposten

Wat is een stelpost?

In een begroting kunnen stelposten worden opgenomen als de werkelijke kosten van bepaalde werkzaamheden en/of van materialen nog niet exact bepaald kunnen worden.