1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Staartkosten
  4. Wat is een stelpost?

Wat is een stelpost?

In een begroting kunnen stelposten worden opgenomen als de werkelijke kosten van bepaalde werkzaamheden en/of van materialen nog niet exact bepaald kunnen worden. Het gaat dan om een schatting van zowel de te besteden manuren als de aan te schaffen materialen. Een stelpost wordt gebruikt als een verrekenpost voor als later de werkelijke kosten van materialen en manuren bekend zijn van het betreffende onderdeel.

Stelposten maken in ArchiCalc

Deze bijzondere variant van een kostensoort, wordt daarom apart behandeld in ArchiCalc. Over een stelpost mogen vaak geen opslagen worden genomen in het staartblad (uitgezonderd BTW). De som van de verschillende kostensoorten vormen tezamen de kosten van de stelpost.

Stelposten in de Zoekboom

Er zijn een aantal standaard stelposten opgenomen in de zoekboom. Wanner u een van de stelposten in de Zoekboom selecteert dan worden deze stelposten automatisch op de juiste wijze in de begroting opgenomen onder hoofdstuk 98 en in de staart verrekend. De stelposten worden helemaal aan het einde van de staart opgenomen. Er worden geen opslagen over de stelposten berekend. Het BTW-percentage wordt wel over de stelposten berekend.

[Status]

Stelposten naderhand wijzigen in een standaard kostensoort of een standaard kostensoort omzetten naar een stelpost.

U kunt naderhand de status van een begrotingspost wijzigen. In de kolom [Status] kunt u aangeven wat de status van de begrotingsregel is. Onderscheid wordt gemaakt tussen Element, Hoofdstuk en Stelpost. Door de status van een begrotingsregel te veranderen van Element naar Stelpost wordt de betreffende begrotingsregel automatisch doorgerekend als stelpost en ook als zodanig opgenomen in de staart van de begroting.

Zie ook: Staart van de begroting

Probeer de calculatiesoftware ArchiCalc 30 dagen gratis

Was this article helpful?

Related Articles