1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Staartkosten
 4. Toelichting en condities

Tolichting en condities

Peildatum
De opgenomen De kostengegevens zijn opgesteld aan de hand van normen en prijzen die gelden op de peildatum. Tevens is rekening gehouden met de dan geldende technische en kwalitatieve voorschriften en normen. De peildatum kunt u raadplegen onder de titelregel. Indien u hiervan de aanvullende informatie opvraagt wordt de peildatum weergegeven.

Arbeidsnormen
De opgenomen calculatienormen berusten op ervaringscijfers en zijn samengesteld in samenwerking met diverse leveranciers. De normen zijn gebaseerd op gedetailleerde waarnemingen over mensuren die opgebouwd zijn uit in de praktijk gemeten tijden, zonder de bouwplaatstoeslag daarin te betrekken. De toeslag voor organisatie- of projectinvloeden wordt door de calculator doorgaans zelf bepaald. De arbeidsnormen worden beinvloed door een aantal factoren, onder andere de werkmethode, op de begane grondvloer of zeven hoog, de ploeggrootte en de projectgrootte. De normen dienen getoetst te worden aan de projectomstandigheden en waar nodig aangepast te worden.

Materieelkosten
Materieelkosten die duidelijk aan een bouwdeel kunnen worden toegerekend, zoals bekisting, kraankosten en profielen zijn in de prijs verdisconteerd. Materieelkosten die niet aan één of meerdere specifieke bouwdelen kunnen worden toegerekend zijn apart opgenomen. Bij de berekening van materieelkosten wordt gebruik gemaakt van tarieven waarvoor het materieel kan worden ingehuurd. Huren kan zowel intern als extern gebeuren. Bij interne huurtarieven bezit het bouwbedrijf het materieel zelf en moeten de materieelkosten voornamelijk gezien worden als afschrijvingskosten.

Onderaanneming
Onder de kosten voor onderaanneming vallen de kosten die de hoofdaannemer moet maken wanneer hij onderaannemers inschakelt. Onderaanneming wordt opgenomen als totaalprijs, waarbij norm en materiaal samengevoegd zijn tot een vast tarief per eenheid waarvoor de onderaannemer het werk uitvoert.

Uurloon
Het uurloon bestaat uit een gemiddeld uurloon, de te hanteren uurlonen kunnen worden gewijzigd.

Projectgrootte
Materiaalprijzen, maar vooral verwerkingsnormen, zijn sterk afhankelijk van de grootte van een te bouwen object. Van belang is ook of de werkzaamheden seriematig van aard zijn. De normen zijn gebaseerd op eenmalige projecten zonder of met beperkte seriematigheid.

Eenheden
De eenheden die gebruikt worden om de elementen af te rekenen dienen, zoals eerder vermeld, eenduidig te zijn. De eenheden die gebruikt worden zijn m1, m2, m3, stuks (st), week (wk) of dag.

De onderbouwingregels van een bouwdeel kunnen een andere eenheid hebben dan de eenheid van het element. Zoals bijvoorbeeld een strekkende meter funderingsbalk met onderbouwingregels: 16 kilo betonijzer per strekkende meter en 4 stuks afstandhouders.

Arbeidsnormen
De opgenomen calculatienormen berusten op ervaringscijfers en zijn samengesteld in samenwerking met diverse leveranciers. De normen zijn gebaseerd op gedetailleerde waarnemingen over mensuren die opgebouwd zijn uit in de praktijk gemeten tijden, zonder de bouwplaatstoeslag daarin te betrekken. De toeslag voor organisatie- of projectinvloeden wordt door de calculator doorgaans zelf bepaald. De arbeidsnormen worden beïnvloed door een aantal factoren, onder andere de werkmethode, op de begane grondvloer of zeven hoog, de ploeggrootte en de projectgrootte. De normen dienen getoetst te worden aan de projectomstandigheden en waar nodig aangepast te worden.

Materieelkosten
Materieelkosten die duidelijk aan een bouwdeel kunnen worden toegerekend, zoals bekisting, kraankosten en profielen zijn in de prijs verdisconteerd. Materieelkosten die niet aan één of meerdere specifieke bouwdelen kunnen worden toegerekend zijn apart opgenomen. Bij de berekening van materieelkosten wordt gebruik gemaakt van tarieven waarvoor het materieel kan worden ingehuurd. Huren kan zowel intern als extern gebeuren. Bij interne huurtarieven bezit het bouwbedrijf het materieel zelf en moeten de materieelkosten voornamelijk gezien worden als afschrijvingskosten.

Onderaanneming
Onder de kosten voor onderaanneming vallen de kosten die de hoofdaannemer moet maken wanneer hij onderaannemers inschakelt. Onderaanneming wordt opgenomen als totaalprijs, waarbij norm en materiaal samengevoegd zijn tot een vast tarief per eenheid waarvoor de onderaannemer het werk uitvoert.

Staartkosten
Een begroting bestaat naast de directe bouwkosten uit nog een aantal kostenposten die over het algemeen berekend wordt door middel van percentuele opslagen over de directe bouwkosten. De volgende posten zijn in de staartkosten opgenomen:

 • Bouwplaatsvoorzieningen
 • Verlet
 • Algemene bedrijfskosten
 • Algemene kosten over de onderaanneming
 • Renteverlies
 • Risico
 • Winst
 • C.A.R. verzekering
 • BTW

Naast de standaard staartkosten heeft ArchiCalc de mogelijkheid om twee extra te bepalen staartkosten toe te voegen.

Was this article helpful?

Related Articles