1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Installeren en updaten
  4. Versienummer en peildatum

Versienummer en peildatum

De Archicalc bibliotheek is voorzien van een versienummer en een peildatum. Aan het versienummer kunt het kwartaal en de maand waarop het bestand is samengesteld herleiden

(WONINGBOUW 2019-4.2). De peildatum (peildatum 26-11-2019) geeft aan wanneer de prijzen zijn geactualiseerd.

Aanvullende informatie

Gehanteerde uurlonen

Ga op de eerste regel van het bouwdelenbestand staan en klik de rechtermuisknop, kies [Aanvullende informatie]. Naast het versienummer en de peildatum wordt hier ook het gehanteerde uurloon weergegeven.

Zie ook: Versie verlopen

Was this article helpful?

Related Articles