BTW

BTW-tarief

In een begroting kunnen 2 verschillende BTW-percentages worden gehanteerd.

  • BTW hoog: 21%
  • BTW laag: 9%

Standaard staan de BTW-percentages ingesteld op BTW Hoog: 21,00% en BTW Laag: 9,00%.

BTW hoog. Het hoge BTW tarief wordt standaard berekend op alle begrotingsregels. Het is ook mogelijk om het lage BTW tarief te hanteren voor de onderdelen van de begroting waarbij dit is toegestaan.

BTW laag. Het lage BTW- tarief mag worden toegepast voor de volgende werkzaamheden. Het isolerenschilderenstukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief.  Het 9%-tarief geldt ook als u als hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer. Maakt het werk deel uit van een groter aannemingswerk? Dan splitst u in uw begroting, offerte en factuur de werkzaamheden die onder het 21%-tarief vallen en de werkzaamheden die onder het 9%-tarief vallen. (bron Belastingdienst december 2019).

Instellen BTW-tarief

BTW-tarief Nieuwe begroting

Het BTW-tarief kan worden ingesteld bij het aanmaken van een nieuwe begroting.

Ga naar [Bestand], [Nieuw]

Wanneer u ervoor kiest om het Lage BTW-tarief toe te passen op [schilderwerk] dan worden automatisch de begrotingsonderdelen die vallen onder schilderwerk afgerekend met het Lage tarief. Het betreft hier hoofdstuk 41 Buitenwandafwerkingen en hoofdstuk 42 Binnenwandafwerkingen

[Loonkosten afrekenen met lage BTW-tarief]

Wanneer u kiest voor de optie [Loonkosten afrekenen met lage BTW-tarief], dan worden alle loonkosten met het lage tarief in de staart van de begroting doorgerekend. (let op, dit is niet voor alle werkzaamheden toegestaan. Kijk ook wat de Belastingdienst hierover aangeeft).

BTW-tarief Hoog / Laag toekennen per onderdeel

Per regel van de begroting, element kan het toegekende BTW-tarief worden gewijzigd.

In het begrotingsvenster kan per regel / element het BTW-tarief worden aangepast. Wanneer u hier het BTW-tarief van Hoog naar Laag veranderd, dan wordt de betreffende begrotingsregel / element in de staart afgerekend tegen het lage BTW-tarief.

Zie ook: Staart van de begroting

Was this article helpful?

Related Articles