1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Staartkosten
 4. Wat zijn staartkosten

De staart van de begroting

Ga naar menu [Bewerken], [Standaard instellingen]

Kies menu [Begroting]

Kies Percentage staart

In de staart van de begroting wordt het totaalbedrag van de begroting onderverdeeld in de kosten voor loon, materiaal en materieel. Dit vormt de totale som van de hoofdaanneming. Samen met de onderaanneming geeft dit het totaalbedrag van de begroting. U heeft in ArchiCalc de mogelijkheid om de staartkosten te verbergen, dit kan namelijk nodig zijn voor een begroting die u aan uw opdrachtgever wilt aanbieden.

Percentages

Over het totaalbedrag heeft ArchiCalc zelf een aantal percentages voor algemene kosten, risico en winst. Deze percentages zijn in te voeren in de witte velden. De grijze velden (zg. rekenvelden) geven het totaalbedrag weer.

Bij het nieuw aanmaken van een begroting worden de te heffen percentages overgenomen uit de standaardinstellingen. Daarom is het belangrijk dat u zelf deze standaardinstellingen aanpast naar uw eigen inzicht. Na het invoeren van de te heffen percentages is de begrotingssom exclusief en inclusief BTW bekend.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om zelf twee extra staartregels aan te maken. Door middel van de knop kan er een som worden opgesteld waar het percentage over berekend wordt.

De volgende posten zijn in de staartkosten opgenomen:

 • Bouwplaatsvoorzieningen
 • Verlet
 • Algemene bedrijfskosten
 • Algemene kosten over de onderaanneming
 • Renteverlies
 • Risico
 • Winst
 • C.A.R. verzekering
 • BTW

Voorbeeld samenstelling van de staartkosten

De staartkosten zijn sterk afhankelijk van het soort project en dienen altijd per situatie bepaald te worden. De algemene bouwplaatskosten bij grondgebonden woningen kunnen 7,5% bedragen, terwijl de algemene bouwplaatskosten bij appartementencomplexen en woontorens kunnen oplopen tot 12,0%.

 • Algemene bouwplaatskosten ABK 7,5 – 12,0%
 • Algemene bedrijfskosten AK 7,5%
 • Algemene bedrijfskosten over onderaanneming AKO 3,0%
 • Renteverlies RV 1,0%
 • Risico RI 1,0%
 • Winst W 4,0 – 5,0%
 • C.A.R. verzekering CAR 0,2%

Extra staarregel toevoegen

Naast de standaard staartkosten heeft ArchiCalc de mogelijkheid om twee extra te bepalen staartkosten toe te voegen. Er kan een som worden opgesteld waar het percentage over berekend wordt.

Als voorbeeld hebben wij hier een Extra toeslag van 3,00 % berekend over de totale kostprijs KP.

Zie ook:

Instructiefilmpje ArchiCalc tip #6: Staartkosten bepalen

Probeer de calculatiesoftware ArchiCalc 30 dagen gratis

Was this article helpful?

Related Articles