1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Onderdelen
  4. Naderhand aanpassen van Tarieven

Naderhand aanpassen van Tarieven/Uurloon

Naderhand aanpassen van Tarieven

Ga op de betreffend begrotingsregel staan en klik op de rechter muisknop. De gegevenskaart activiteiten verschijnt.

Gegevenskaart activiteiten

In de gegevenskaart van de activiteit worden de kosten aangegeven, onderverdeeld in [loon], [Materiaal] , [Materieel] en [Onderaanneming]. U heeft de mogelijkheid de witte velden in te voeren of te wijzigen. De grijze velden zijn rekenvelden.

Tarief/Uurloon

De hoogte van het [Tarief:] is afhankelijk van het soort werkzaamheden dat wordt uitgevoerd. Standaard rekent ArchiCalc met een gemiddeld uurloon. Soms is het noodzakelijk om meerdere uurlonen op te nemen in één begroting. Daarom is het mogelijk om per begrotingsregel een Tarief/Uurloon te selecteren. In de staart van de begroting worden dan de verschillende Tarieven/Uurlonen opgesplitst.

Loonkosten

Het uurloon wordt vermenigvuldigd met de norm en het koppelingsaantal dat in de het bouwdeel is opgenomen. De totale loonkosten van dit onderdeel worden berekend aan de hand van het aantal van het element, in dit geval 60 m2. In de staart van de begroting worden de uurlonen vervolgens apart weergegeven.

Selecteren Tarief/uurloon

Door op het [Tarief] te gaan staan kan een ander Tarief/uurloon worden geselecteerd. er is keuze uit 6 verschillende Tarieven/uurlonen. Selecteer één van de uurlonen en bevestig met [ OK ].

Zie ook:

Was this article helpful?

Related Articles