1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Onderdelen
  4. Gegevenskaart uitgebreid

Gegevenskaart

[Bewerken], [Gegevenskaart]

Gegevenskaart element

De gegevenskaart van een element kunt u op verschillende manieren benaderen. Ga met de cursor op het betreffende element staan en kies in het menu [Bewerken], [Gegevenskaart]. Of ga met de cursor op het betreffende element staan en klik de rechter muisknop en selecteer vervolgens [Gegevenskaart].

In de gegevenskaart van een element kunt u alleen de [omschrijving] van het element, de [Eenheid] en het [Aantal] wijzigen. De [Prijs/1h] (Prijs per eenheid) is de som van de activiteit waarbij alle ingevulde onderdelen,[loon/1h], [Materiaal/1h], [Materieel/1h], [Onderaanneming/1h], bij elkaar worden opgeteld. Het [Bedrag] is de som van de activiteit waarbij alle ingevulde onderdelen [loon/1h], [Materiaal/1h], [Materieel/1h], [Onderaanneming/1h], bij elkaar worden opgeteld en worden vermenigvuldig met het ingevulde [Aantal].

Aantekeningen:

Bij [aantekeningen] kunnen notities worden ingevuld die betrekking hebben op het betreffende element. Bijvoorbeeld extra informatie over de kleur of het type. De aantekeningen kunnen vervolgens uitgeprint worden bij de begroting, ga hiervoor naar: [Afdrukinstellingen]

Voor het wijzigen van de prijs van een element zie [gegevenskaart activiteit].

Gegevenskaart activiteiten

In de gegevenskaart van de activiteit worden de kosten van de verschillende activiteiten weergegeven, onderverdeeld in [Loon], [Materiaal], [Materieel] en [Onderaanneming]. U heeft de mogelijkheid de witte velden in te voeren of te wijzigen. De grijze velden zijn rekenvelden en kunnen niet ingevuld worden.

De gegevenskaart van een activiteit kunt u op verschillende manieren benaderen. Ga met de cursor op de betreffende activiteit staan en kies in het menu [Bewerken], [Gegevenskaart]. Of ga met de cursor op de betreffende activiteit staan en klik de rechter muisknop en selecteer vervolgens [Gegevenskaart].

Onderdelen van de gegevenskaart

Eenheid:

De activiteiten kunnen worden uitgedrukt in verschillende eenheden. De [Eenheid] die gebruikt kan worden is m1, m2, m3, stuks (st), week (wk) of dag.

Tarief:

Met [Tarief] wordt het uurloon bedoeld waarmee wordt gerekend. In ArchiCalc heeft u de keuze uit drie tarieven. Het tarief kunt u per begroting instellen. Ga naar menu [Standaardinstelligen] [Tarieven] en vul de gewenste tarieven in. Indien u een tarief als [Standaard Tarief] instelt, wordt iedere begroting gestart met dit gekozen uurtarief. Zie ook: Uurtarief instellen

Aantal:

Met [Aantal] geeft u het aantal van de activiteiten aan die in het element zijn opgenomen. De aantallen kunnen worden uitgedrukt in m1, m2, m3, week (wk) of dag.

Koppelingsaantal:

Het [koppelingsaantal] geeft het aantal van de activiteit weer dat nodig is voor één eenheid van het element. Het totaal aantal wordt berekend aan de hand van het aantal van het element. Meestal staat het koppelingsaantal op 1. Maar in sommige gevallen is het nodig om het koppelingsaantal te berekenen, bijvoorbeeld voor het aanbrengen van spouwankers. Standaard worden vaak 4 spouwankers per m2 gevel toegepast. Het koppelingsaantal staat dan dus op 4.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Koppelingstype:

  • [Normaal]
  • [Vast]
  • [Reciproke]

Voorbeeld Koppelingstype [Normaal]

Het koppelingstype [Normaal] komt het meeste voor. Wanneer het koppelingstype [Normaal] wordt gekozen dan betekend dit dat één eenheid van de activiteit per eenheid van het element wordt berekend.

Voorbeeld koppelingstype [Vast]

Het koppelingstype [vast] wordt geselecteerd wanneer een activiteit onafhankelijk van het aantal van het element wordt berekend. Als voorbeeld waterslagen. Waterslagen uitgedrukt in (m1) hebben twee kopschotjes. Het koppelingsaantal van de kopschotjes is dan 2 [Vast]
Wordt de lengte van de waterslag vier meter, dan zullen er nog steeds twee kopschotjes berekend worden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

Voorbeeld koppelingstype [Reciproke]

Het koppelingstype [Reciproke] wordt geselecteerd als het aantal 1 gedeeld door X moet zijn. Als voorbeeld een dakgoot met gootbeugels, hart op hart 2m een gootbeugel. Het koppelingsaantal (reciproke getal) van de gootbeugel is dan 2 [Reciproke]. Wordt de lengte van de dakgoot 10 meter, dan zullen er 5 gootbeugels nodig zijn (1/2 x 10 = 5). Met andere woorden 1 gedeeld door het reciproke getal voor gootbeugels maal de lengte van de dakgoot.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-2.png

Norm:

Met [Norm] wordt de arbeidsnorm bedoeld. Dit is de tijd die nodig is om één eenheid van een activiteit uit te voeren. Wanneer wij de norm vermenigvuldigen met het [Aantal], krijgen wij de [Manuren]. (De opgenomen normen berusten op ervaringscijfers en zijn samengesteld in samenwerking met diverse leveranciers).

Manuren:

Met [Manuren] wordt de totaal bestede tijd aangegeven om een activiteit uit te voeren. Wanneer wij de [Norm] vermenigvuldigen met het [Aantal], krijgen wij de [Manuren]

Loon/1h:

Loonkosten per eenheid. Deze worden berekend door de [Norm] x [Tarief] te berekenen.

Loon:

[Loon]. Dit zijn de totale loonkosten voor de activiteit. Het loon voor de activiteit wordt berekend door de [Norm] x [Tarief] x [Aantal].

Materiaal/1h:

Materiaal per eenheid. Dit zijn de materiaalkosten per activiteit per eenheid.

Materiaal:

[Materiaal]. Dit zijn de totale materiaalkosten voor de activiteit. De materiaalkosten voor de activiteit wordt berekend door [Materiaal/1h] x [Aantal].

Materieel/1h:

Materieel per eenheid. Dit zijn de materieelkosten per activiteit per eenheid.

Materieel:

[Materieel]. Dit zijn de totale materieelkosten voor de activiteit. De materieelkosten voor de activiteit wordt berekend door [Materieel/1h] x [Aantal].

Onderaanneming/1h:

Onderaanneming per eenheid. Dit zijn de onderaannemingskosten per activiteit per eenheid.

Onderaanneming:

[Onderaanneming]. Dit zijn de totale onderaannemingskosten voor de activiteit. De onderaannemingskosten voor de activiteit wordt berekend door [Onderaanneming/1h] x [Aantal].

Prijs/1h:

Prijs per eenheid. Dit is de som van de activiteit waarbij alle ingevulde onderdelen [loon/1h], [Materiaal/1h], [Materieel/1h], [Onderaanneming/1h], bij elkaar worden opgeteld.

Bedrag:

[Bedrag]. Dit is de som van de activiteit waarbij alle ingevulde onderdelen [loon/1h], [Materiaal/1h], [Materieel/1h], [Onderaanneming/1h], bij elkaar worden opgeteld en worden vermenigvuldig met het ingevulde [Aantal].

Aantekeningen:

Bij [aantekeningen] kunnen notities worden ingevuld die betrekking hebben op de betreffende activiteit. Bijvoorbeeld extra verwerkingsvoorschriften of aanwijzingen voor de montage. De aantekeningen kunnen vervolgens uitgeprint worden bij de begroting, ga hiervoor naar: [Afdrukinstellingen]

Zie ook:

Was this article helpful?

Related Articles