1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Onderdelen

Staart

De staart van de begroting Ga naar menu [Staart van de begroting] Wat is de staart van een begroting? In...

Bouwkostengegevens

De bouwkostengegevens Het calculeren met voorgedefinieerde kostenelementen Als ArchiCalc-gebruiker heeft u de beschikking over een uitstekend calculatie programma, met de...

Materiaalprijzen

Materiaalprijzen Bouwkosten zijn regio afhankelijk en dienen getoetst te worden aan de omstandigheden per regio. De materiaalprijzen zijn gebaseerd op...

Arbeidsnormen

Arbeidsnormen De opgenomen calculatienormen berusten op ervaringscijfers en zijn samengesteld in samenwerking met diverse leveranciers. De normen zijn gebaseerd op...

Materieelkosten

Materieelkosten Materieelkosten die duidelijk aan een bouwdeel kunnen worden toegerekend, zoals bekisting, kraankosten en profielen zijn in de prijs verdisconteerd....

Onderaanneming

Onderaanneming Onder de kosten voor onderaanneming vallen de kosten die de hoofdaannemer moet maken wanneer hij onderaannemers inschakelt. Onderaannemer: loonkosten...

Gegevenskaart

Gegevenskaart [Bewerken], [Gegevenskaart] Gegevenskaart element De gegevenskaart van een element kunt u op verschillende manieren benaderen. Ga met de cursor...

Hoofdscherm

Het hoofdscherm Het hoofdscherm kan worden onderverdeeld in 3 vensters: het zoekboomvenster, het calculatievenster en het onderbouwingvenster. Zoekboomvenster In het...

Zoeken in de kostenbibliotheek

Zoeken in de kostenbibliotheek Met de functie [zoeken] heeft u de mogelijkheid om te zoeken in de kostenbibliotheek. Wanneer u...

Onderbouwing van elementen

Onderbouwing van elementen [Onderbouwing element] Het opvragen van de onderbouwing van een element in de zoekboom kan in het menu...

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Ga naar menu [Aanvullende informatie] Het is mogelijk om in de zoekboom van een onderdeel extra informatie op...

Opslagpercentages

Opslagpercentages Materiaalprijzen kunstmatig verhogen U kunt de functie [Opslagpercentages] gebruiken om bijvoorbeeld “kunstmatig” de materiaalprijzen te verhogen of om uw...

Afdrukinstelling

Afdrukinstelling Afdrukinstelling. Ga naar [Bestand], [Afdrukinstelling]. [Rapporten] Bekijken [Afdrukinstellingen]. Met de functie Afdrukinstellingen kunt u onder menu [Rapporten] kiezen welk...

Afdrukvoorbeeld

Afdrukvoorbeeld Afdrukinstelling. Ga naar [Bestand], [Afdrukvoorbeeld]. [Rapporten] Bekijken [Afdrukvoorbeeld]. Met de functie Afdrukvoorbeeld kunt u onder menu [Rapporten] kiezen welk...

Kolommen en velden verklaring

Kolommen en velden OmschrijvingDe omschrijving van werkzaamheden en/of kosten die worden begroot EenheidDe eenheid waarin de aantallen en hoeveelheden zijn...

Gehanteerde gemiddelde uurloon

Gehanteerde gemiddelde uurloon Aanvullende informatie Gehanteerde uurlonen Ga op de eerste regel van het bouwdelenbestand staan en klik de rechtermuisknop,...

Bouwkosten-online

Bouwkosten-online Met ArchiCalc heeft u ook de mogelijkheid om bouwdelen direct vanaf Bouwkosten-online op te nemen in uw begroting. Indien...

Menubalk

Menubalk In dit onderdeel wordt uitleg gegeven over de verschillende knoppen van de menubalk. In de menubalk zijn de belangrijkste...
Volgende pagina »