1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Onderdelen

Werken met richtprijzen

Calculeren met richtprijzen Het calculeren met voorgedefinieerde kostenelementen Als ArchiCalc-gebruiker heeft u de beschikking over een uitstekend calculatie programma, met...

Materiaalprijzen

Materiaalprijzen Bouwkosten zijn regio afhankelijk en dienen getoetst te worden aan de omstandigheden per regio. De materiaalprijzen zijn gebaseerd op...

Arbeidsnormen

Arbeidsnormen De opgenomen calculatienormen berusten op ervaringscijfers en zijn samengesteld in samenwerking met diverse leveranciers. De normen zijn gebaseerd op...

Materieelkosten

Materieelkosten Materieelkosten die duidelijk aan een bouwdeel kunnen worden toegerekend, zoals bekisting, kraankosten en profielen zijn in de prijs verdisconteerd....

Onderaanneming

Onderaanneming Onder de kosten voor onderaanneming vallen de kosten die de hoofdaannemer moet maken wanneer hij onderaannemers inschakelt. Onderaannemer: loonkosten...

Gegevenskaart

Gegevenskaart [Bewerken], [Gegevenskaart] Gegevenskaart element De gegevenskaart van een element kunt u op verschillende manieren benaderen. Ga met de cursor...

Hoofdscherm

Het hoofdscherm Het hoofdscherm kan worden onderverdeeld in 3 vensters: het zoekboomvenster, het calculatievenster en het onderbouwingvenster. Zoekboomvenster In het...

Zoeken in de kostenbibliotheek

Zoeken in de kostenbibliotheek Met de functie [zoeken] heeft u de mogelijkheid om te zoeken in de kostenbibliotheek. Wanneer u...

Eén Tarief instellen

Eén Tarief/Uurloon instellen voor de begroting Selecteer in de menubalk [Tarief instellen] [Tarief instellen voor de begroting] Met deze functie...

Onderbouwing van elementen

Onderbouwing van elementen [Onderbouwing element] Het opvragen van de onderbouwing van een element in de zoekboom kan in het menu...

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Ga naar menu [Aanvullende informatie] Het is mogelijk om in de zoekboom van een onderdeel extra informatie op...

Afdrukinstelling

Afdrukinstelling Afdrukinstelling. Ga naar [Bestand], [Afdrukinstelling]. [Rapporten] Bekijken [Afdrukinstellingen]. Met de functie Afdrukinstellingen kunt u onder menu [Rapporten] kiezen welk...

Afdrukvoorbeeld

Afdrukvoorbeeld Afdrukinstelling. Ga naar [Bestand], [Afdrukvoorbeeld]. [Rapporten] Bekijken [Afdrukvoorbeeld]. Met de functie Afdrukvoorbeeld kunt u onder menu [Rapporten] kiezen welk...

Kolommen en velden verklaring

Kolommen en velden OmschrijvingDe omschrijving van werkzaamheden en/of kosten die worden begroot EenheidDe eenheid waarin de aantallen en hoeveelheden zijn...

Bouwkosten Online

Bouwkosten Online Met een ArchiCalc licentie heeft u ook toegang tot Bouwkosten Online. ArchiCalc bevat de zoekboom die opgebouwd is...

Menubalk

Menubalk In dit onderdeel wordt uitleg gegeven over de verschillende knoppen van de menubalk. In de menubalk zijn de belangrijkste...

Wissen, Knippen, kopiëren en plakken

Wissen, Knippen, kopiëren, plakken [Wissen] Ga naar menu [Bewerken], [Wissen] Met wissen kunt u regels verwijderen, selecteer de gewenste regel...

Bouwdeel

Bouwdeel Een Bouwdeel is één activiteit of een cluster van een aantal activiteiten. De prijs/1h van een bouwdeel worden bepaald...
Volgende pagina »