1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Onderdelen
  4. Menubalk

In dit onderdeel wordt uitleg gegeven over de verschillende knoppen van de menubalk. In de menubalk zijn de belangrijkste functies opgenomen voor het maken van een begroting.

U kunt de menu´s kiezen door de knoppen te selecteren in de menubalk, maar u kunt ook gebruik maken van een sneltoets combinatie. Bijvoorbeeld voor het starten van een nieuwe begroting kunt u gebruik maken van de toetscombinatie: < Ctrl > + < N >

Nieuwe begroting starten <ctrl. + <N>

Begroting openen <Ctrl> + <O>

Begroting opslaan, begroting opslaan als <Ctrl> + <S>

Begroting sluiten

Begroting afdrukken <Ctrl> + <P>

Afdrukvoorbeeld op scherm

Begroting opslaan als PDF bestand

Exporteren naar Excel

Offerte voorblad genereren

Knippen van een of meerdere regels <Ctrl> + <X>

Kopiëren van één of meerdere regels <Ctrl> + <C>

Plakken van één of meerdere regels <Ctrl> + <V>

Zoeken in de bibliotheek <Ctrl> + <F>

Toevoegen regel <Ctrl> + <T>

Verwijderen regel <Del>

Tarief instellen

Gegevenskaart van regel <Ctrl> + <G>

Staart weergeven

Onderbouwingsvenster in-of uitschakelen

Zoekboomvenster in-of uitschakelen

Aanvullende informatie weergeven

Bouwkosten-online starten <Ctrl> + <I>

Zie ook:

Helpfunctie aanroepen, ArchiCalc Knowledge Base

Was this article helpful?

Related Articles