1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Onderdelen
  4. Kolommen en velden verklaring

Kolommen en velden verklaring

Kolommen en velden

Omschrijving
De omschrijving van werkzaamheden en/of kosten die worden begroot

Eenheid
De eenheid waarin de aantallen en hoeveelheden zijn uitgedrukt

Koppelingsaantal
Koppelingsaantal is de hoeveelheid van de begrotingsregel. Dit aantal heeft invloed op de verschillende kostensoorten per eenheid waaruit een regel is opgebouwd. Optioneel: het werkelijke aantal, waarmee gerekend wordt, is ook afhankelijk van het koppelingstype

Prijs/1h
De Prijs/1h is de som van alle kostensoorten per eenheid

Bedrag
Het bedrag is de prijs/1h vermenigvuldigt met het aantal

Manuren/1h
Manuren/1h is de tijdsduur nodig voor de arbeid (norm) om 1 hoeveelheid van de begrotingsregel te realiseren, ook wel arbeidsnorm genoemd

Manuren
Totaal aan manuren

Loon/1h
Loonkosten per eenheid

Loon
Totale loonkosten

Materiaal/1h
Materiaalkosten per eenheid

Materiaal
Totale materiaalkosten

Materieel/1h
Materieelkosten per eenheid

Materieel
Totale materieelkosten

Oa/1h
Onderaannemingskosten per eenheid

Oa
Totale onderaannemingskosten

Status
De status van de regel (element, hoofdstuk of stelpost)

Aantekening
Een regel kan van extra commentaar worden voorzien

Was this article helpful?

Related Articles