Bouwdeelbegroting

Bouwdeelbegroting

De bouwdeelbegroting is een calculatiemethode, waarbij is uitgegaan van een indeling naar bouwdelen. De bouwdelen zijn onderverdeeld naar specifieke kenmerken. De kenmerken van de bouwdelen zijn omschreven in de NL/SfB-systematiek.

Zie ook: NL/SfB

Was this article helpful?

Related Articles