1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Aan de slag
  4. Elementen toevoegen

Elementen toevoegen

Element toevoegen. Ga naar het menu [Bewerken], [Element toevoegen]. Zorg dat de cursor in het begrotingsmenu staat.
Wanneer u [Element toevoegen kiest] verschijnt op het beeld een lege gegevenskaart van een element.

U kunt kiezen uit drie opties (status):

  1. Element
  2. Stelpost
  3. Hoofdstuk

Optie Elementen

U kunt hier een omschrijving, het aantal en de eenheid van het element ingeven. Het element heeft dus nog geen prijs. U kunt ook eventuele aantekeningen toevoegen van het betreffende het element.
Wanneer u op [OK] klikt, wordt het element toegevoegd aan de begroting.

De prijs van een element wordt bepaald door middel van de onderbouwing. U klikt hiervoor met de muis in het scherm voor de onderbouwing.

U kunt bij een element uit de kostenbibliotheek nieuwe activiteiten toevoegen. U klikt in de begroting het gewenste element aan en gaat vervolgens naar het scherm van de onderbouwing. Hier kiest u [Toevoegen] voor een nieuwe activiteit.

In de gegevenskaart kunt u van een activiteit de kosten aangeven, onderverdeeld in loon en manuren, materiaal, materieel en onderaanneming. In de linker kolom van de gegevenskaart worden de prijzen per eenheid aangegeven en in de rechterkolom de totaalprijs van de activiteit voor het totale aantal van het bijbehorende element.

Er zijn drie koppelingstypen mogelijk:

  1. Normaal
  2. Vast
  3. Resiproke

Koppelingstype Vast: voorbeeld:

Waterslagen (m1) hebben twee kopschotjes.
Het koppelingsaantal van de kopschotjes is dan 2 (vast)
Wordt het aantal meters vier meter, dan zullen er twee kopschotjes berekend worden.

Koppelingstype Reciproke : voorbeeld:

Dakgoot (1m) met gootbeugels, hart op hart een beugel. Het koppelingsaantal van de gootbeugel is dan 2 (reciproke)
Wordt het aantal 4 meter, dan zullen er twee beugels zijn.

Koppelingsaantal
Het koppelingsaantal geeft het aantal van de activiteit weer wat nodig is voor één eenheid van het element. Het totaal aantal wordt berekend aan de hand van het aantal van het element.

Optie Stelpost

Wanneer u een element als [Stelpost] toevoegt, zal het bedrag buiten de opslagpercentages van de staart gehouden worden. U kunt ook op de afdruk zien welk bedrag u totaal aan stelposten in uw begroting heeft opgenomen.

Optie Hoofdstuk

Indien u zelf een hoofdstuk in de begroting wilt toevoegen, kan dit door middel van de optie [Hoofdstuk]. Het hoofdstuk zal in hoofdletters weergegeven worden in de begroting. Een hoofdstuk kan niet onderbouwd worden met activiteiten. Een nieuw aangemaakt hoofdstuk wordt onder de geselecteerde regel geplaatst.

Zie ook:

Instructiefilmpje ArchiCalc tip 4#: Eigen begrotingselement opnemen

Was this article helpful?

Related Articles