Materieelkosten

Materieelkosten

Materieelkosten die duidelijk aan een bouwdeel kunnen worden toegerekend, zoals bekisting, kraankosten en profielen zijn in de prijs verdisconteerd. Materieelkosten die niet aan één of meerdere specifieke bouwdelen kunnen worden toegerekend zijn apart opgenomen.

Bij de berekening van materieelkosten wordt gebruik gemaakt van tarieven waarvoor het materieel kan worden ingehuurd. Huren kan zowel intern als extern gebeuren. Bij interne huurtarieven bezit het bouwbedrijf het materieel zelf en moeten de materieelkosten voornamelijk gezien worden als afschrijvingskosten.

Zie ook:

Was this article helpful?

Related Articles