1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Onderdelen
  4. Werken met richtprijzen

Calculeren met richtprijzen

Het calculeren met voorgedefinieerde kostenelementen

Als ArchiCalc-gebruiker heeft u de beschikking over een uitstekend calculatie programma, met de Archidat kostenbestanden beschikt u tevens over uitgebreide kosteninformatie om doeltreffend en snel bouwdeelbegrotigen en offertes te kunnen opstellen.

LET OP
De Archidat kosten bestanden zijn bedoeld als onderlegger voor het maken van begrotingen, offertes en kostenramingen. Het gebruik van deze kostengegevens alleen is geen garantie voor een juiste kostprijs berekening. De kostengegevens dienen op de juiste wijze geïnterpreteerd te worden en eventueel aan de projectomstandigheden aangepast te worden.

Bouwdelen kunnen gewijzigd worden in de gegevenskaart

De bouwkostendata bestaat uit verschillende onderdelen die samen de bouwdelen vormen:

Was this article helpful?

Related Articles